Fredriksdal-2.png

957ea7a80e97586553796d8cec95cad8.png

Fredriksdalskolan

Floragatan 4

531 36 Lidköping vid Vänern

Tel: 0510-770630 Fax: 0510-770623

maps_small_horizontal_logo.png

 

Hem Administration Arbetslagen Elevhälsoteam Ämnen Skolan Föräldrar SYV

 

  

 

Elevhälsoteamet

image-8.png

Elevhälsoteamet har i samverkan med familjerna och skolans personal ett övergripande ansvar kring de frågor som rör barn och ungdomar med rätt till särskilt stöd.
Teamet arbetar framförallt förebyggande genom stöd och råd till elever, föräldrar och personal.
I det åtgärdande arbetet samverkar teamet med andra verksamheter och parter för att skapa bättre förutsättningar för eleverna att klara av skolarbetet. En samverkanspart är skolans grupp som arbetar med elever som behöver socialt eller extra pedagogiskt stöd.

Copyright © Fredriksdalskolan Lidköping. Hemsida med Sitoo